سیمان ارومیه+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق و وطمالعات بورس نیوز، شرکت سیمان ارومیه موفق به کسب درآمد عملیاتی ۳۱۴ میلیارد ریالی شد و به این ترتیب جمع کل درآمد‌های عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ به بیش از ۴ هزار و ۳۴۶میلیارد ریال رسید.

این فروش نسبت به سال قبل از آن رشد ۹۳درصدی را نشان می‌دهد.

عملکرد سیمان ارومیه+بورس نیوز

مقادیر فروش تجمیعی شرکت در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسید که نسبت به سال۹۸ افزایش ۵۳۰هزار تنی و بیش از ۴۰درصدی را نشان می‌دهد.

نرخ فروش سیمان داخلی شرکت نسبت به بهمن‌ماه بدون تغییر بوده و با این حال نرخ فروش سیمان صادراتی شرکت نیز نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

روند فروش ماهیانه شرکت در ۶ ماه گذشت

فروش ماهانه ساروم+بورس نیوز

همان گونه که در نمودار نیز مشخص است، بیشترین فروش شرکت در مهر ماه و آبان ماه محقق شده است.


بیشتر بخوانید:

“ساروم” ۲۲ درصد از سهامش را فروخت

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237950/افزایش-۵۳۰-هزار-تنی-مقادیر-فروش-ساروم