خواندن ۲دقیقه

حمایت از تولید+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس درباره برنامه‌های کمیسیون متبوعش برای تحقق «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، گفت: این کمیسیون با پیروی از بیانات مقام معظم رهبری، احصاء راهکار‌های حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی تولید را سرلوحه کار خود در سال ۱۴۰۰ قرار می‌دهد.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در خانه ملت افزود: با توجه به ضرورت اصلاح یا حذف برخی قوانین موازی به منظور رفع موانع پیش روی تولید در نخستین جلسه کمیسیون جهش و رونق تولید در سال ۱۴۰۰ که یکشنبه پانزدهم فروردین ماه برگزار می‌شود، طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار با حضور مسئولان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اتاق‌های ایران و دیوان محاسبات بررسی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در نشست دوشنبه شانزدهم فرودین ماه کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس نیز عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد و امور دارایی، صمت و اتاق‌های بازرگانی و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی به پیش بینی اعتباراتی برای رونق تولید در سال جاری در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و ادامه داد: در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید و پشتیبانی از وزارتخانه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۸۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۷۰ هزار میلیارد ریال صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ هزار میلیارد ریال وزارت راه و شهرسازی و همچنین ۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش نفت اختصاص داده شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در حوزه وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش وزارت ارتباطات و فناوری ۱۰ هزار میلیارد و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال برای بخش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص داده شده است. 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237967/۳۲۰-هزار-میلیارد-ریال-برای-حمایت-از-تولید-و-پشتیبانی