به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی طی یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز و در چارچوب وظایف قانونی، اقدامات زیر را در اولویت خواهد داشت.

– مهار تورم با بهره گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز. تورم موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاست گذاری اقتصادی هم در دولت و بودجه و هم در بخش های سیاست گذاری پولی حاصل می شود.

– تقویت ارزش پول ملی با کنترل انتظارات و محدود کردن رشد نقدینگی از هر دو طریق محدود کردن رشد پایه پولی و تداوم اقدامات اجرایی برای کاهش ناترازی بانک ها و تنظیم و اعمال محدودیت در خلق نقدینگی بانک ها.

– ارتقای ثبات بازار، مدیریت نوسانات و تلاش جای پیش بینی نظیر کردن مانند نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی و تقویت اقدامات برای آزاد‌سازی منابع مسدود ارزی در خارج.

– بسترسازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانک ها از تولید. خصوصاً تاکید بر تامین مالی زنجیره تولید و نیز محدودسازی بنگاهداری بانک‌ها.

– ارتقای شفافیت و مقابله با هرگونه پولشویی از طریق تکمیل اقدامات نظارتی و تراکنش های بانکی و نیز بستن‌منافذ فساد در نظام بانکی از طریق تکمیل اقدامات نظارتی بر تراکنش های بانکی نیز بستن‌ منافذ فساد در نظام بانکی از طریق نظارت و پایش اعتبار سنجی در اعطای تسهیلات و نحوه هزینه کرد آن و وصول مطالبات معوق.
– بر اساس مجموعه شاخص ها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران بطور طبیعی سال ۱۴۰۰ باثبات تر از سال ۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یافته و تورم هم به مسیر بلندمدت برگردد. البته این بدان معنا نیست که احتیاط های لازم را در پیش نگرفته و تدابیر لازم اتخاذ نشود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79652/همتی-سال-۱۴۰۰-ثبات-تری-نسبت-۹۹-خواهد