به گزارش بورس‌نیوز، مقرری بیمه بیکاری بر مبنای میانگین ۵۵% مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار (ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی) محاسبه می‌شود.

اگر فرد، متاهل (یا مجرد متکفل) باشد به ازای هر فرد تحت تکفل (تا سقف ۴ نفر) مبلغ ۲.۶۵۵.۴۹۵ ریال به مقرری وی اضافه می‌شود.

مشروط به اینکه این مبلغ از ۸۰٪ میانگین مزد و مزایای – مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار (ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی) بیشتر نشود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237805/فرمول-محاسبه-مقرری-بیمه-بیکاری