پیام نوروزی رییس جمهور:
امسال، پایان زمستانِ طبیعت، و آغازِ هنگامه‌ نور و گرما و شکوفایی و سرسبزی طبیعت؛ با پایانِ دورانی، سخت و دشوار از تاریخِ حیات ملّت ایران هم‌زمان شده است.

جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ایران با ایستادگی ملت رو به پایان است.

راه پیشرفت، گشایش و اصلاح امور در ایران تنها و تنها از جاده انتخابات می‌گذرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237697/فصل-شکوفایی-برای-ایران-رسیده-است