توقف روند افزایش تزریق نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پرداخته‌شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره کرد.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه سال جاری به بیش از ۳۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه‌شده، موارد اصلی به‌صورت جداگانه توضیح داده‌شده است:

توقف روند افزایش تزریق نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابتتوقف روند افزایش تزریق نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابتتوقف روند افزایش تزریق نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابتتوقف روند افزایش تزریق نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابتتوقف روند افزایش تزریق نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت

 ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته منتهی به ۲۶ اسفندماه سال جاری و در هفته پایانی سال ۱۳۹۹ به ۳۱۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین در این هفته شاهد خروج ۲۲ میلیارد تومان منابع مالی از این صندوق‌ها بودیم. به‌این‌ترتیب پس از نزدیک به دو ماه روند حضور نقدینگی جدید در این صندوق‌ها، شاهد ثبت اولین هفته با خروج منابع مالی از این صندوق‌ها هستیم. روند افزایشی قیمت‌ها در بازار سهام را می‌توان دلیل اصلی این تغییر روند عنوان کرد.

 متوسط ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت و در ۷۵ صندوق موردبررسی به ۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است. بیشترین ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت همچنان متعلق به ۳ صندوق گنجینه زرین‌شهر، لوتوس پارسیان و درآمد ثابت کاردان به ترتیب با ۳۶.۲۰۰، ۲۹.۰۰۰ و ۲۱.۴۰۰ میلیارد تومان است. این ۳ صندوق نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت است.

 متوسط بازدهی یک‌ماهه صندوق‌های با درآمد ثابت به ۱.۶۲ درصد رسیده است. بهترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین و قابل معامله توازن معیار به ترتیب با ۳.۱ و ۲.۵ درصد بازدهی داشته‌اند. ضعیف‌ترین بازدهی ماهیانه نیز مربوط به دو صندوق کوثر یکم و گنجینه الماس بیمه دی به ترتیب با ۰.۲۱ و ۰.۲۷ درصد بازدهی است.

متوسط بازدهی فصلی صندوق‌های با درآمد ثابت نیز به ۴.۴ درصد رسیده است.

 در یک سال منتهی به ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۹، متوسط بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲۹.۲ درصد رسیده است. بهترین عملکرد سالیانه را به ترتیب دو صندوق گنجینه الماس بیمه دی و مشترک البرز با ۵۹ و ۵۲.۶ درصد بازدهی داشته‌اند. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه را نیز دو صندوق امین ملت و امین انصار با ۱۸.۳ و ۱۸.۵ درصد بازدهی داشته‌اند.

در هفته قبل شاهد خروج ۲۱۶ میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم. بیشترین خروج منابع مالی از دو صندوق لوتوس پارسیان و اوج ملت به ترتیب با ۵.۷۵۶ و ۴.۶۴۱ میلیارد ریال داشته‌اند و دو صندوق درآمد ثابت کاردان و آتیه نوین نیز با ۶.۴۶۲ و ۴.۶۱۰ میلیارد ریال، بیشترین جذب منابع مالی را داشته‌اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237669/توقف-روند-افزایش-تزریق-نقدینگی-به-صندوق‌های-درآمد-ثابت