بازدهی ۲۹.۶ درصدی صندوق

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت که از صندوق‌های قابل معامله و با ماهیت با درآمد ثابت محسوب می‌گردد، در پایان روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه سال جاری به ارزش ۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال رسیده است. این صندوق جزو صندوق‌های کوچک با درآمد ثابت محسوب می‌گردد.

بازدهی ۲۹.۶ درصدی صندوق

در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه‌شده است. بازدهی سالیانه این صندوق با درآمد ثابت به ۲۹.۶ درصد رسیده است.

بازدهی ۲۹.۶ درصدی صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل ۶۰.۶ درصد اوراق مشارکت، ۳۱.۳ درصد سپرده‌های بانکی، ۷.۷ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و همچنین ۱.۴ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در بخش سپرده‌های بانکی تقریباً تمامی سپرده‌های بانکی این صندوق در بانک شهر و با نرخ ۲۰ درصد سپرده‌گذاری شده است.

در بخش اوراق مشارکت نیز سه اوراق صکوک اجاره گل گهر با نرخ سود ۲۰ درصد، و اوراق مرابحه دولتی ۱۷ و ۱۸ درصد، سهم اصلی دارایی‌های صندوق را در این بخش دارند.


بیشتر بخوانید:

از عرش تا فرش

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237670/بازدهی-۲۹۶-درصدی-صندوق-سپهر-خبرگان-نفت