به گزارش اخباربانک به نقل از بانک مرکزی، شبکه بانکی به منظور پاسخگویی به آن دسته از مشتریان بانکداری الکترونیک که در استفاده از خدمات شبکه شتاب دچار مشکل و یا مغایرت می‌شوند، نسبت به برقراری کشیک در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی اقدام می‌کند.

فهرست مذکور در اینجا قابل دسترس است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79609/فهرست-اسامی-کارکنان-کشیک-بانک-ها-تعطیلات-نوروز-۱۴۰۰