به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل اعلام کرد؛ به منظور افزایش در میزان تسهیلات دهی و متعاقب آن کسب درآمد واسطه گری مالی، موسسه ملل در ادامه واگذاری و فروش پروژه مروارید واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان مهنا، تا تاریخ این گزارش از مجموع ۶۸ واحد این پروژه تعداد ۲۱ واحد دیگر از این پروژه را به بهای تمام شده ۹۸۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱،۴۲۸ میلیارد ریال به فروش رسانده است و مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال سود در دفاتر این موسسه شناسایی شده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79594/شناسایی-سود-443-میلیارد-ریالی-ملل-محل-فروش-پروژه-مروارید