تصویب افزایش دامنه نوسان/ سازمان بورس مسئول تعیین سقف دامنه

محسن علیزاده در گفتگو با بورس نیوز درباره مصوبه شورای عالی بورس در باره تغییر دامنه نوسان اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی بورس تغییر دامنه نوسان به سازمان بورس تفویض شد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس افزود: بر اساس این مصوبه سازمان بورس اختیار خواهد داشت در صورت نیاز دامنه را افزایش دهد یا دامنه به صورت فعلی ادامه یابد.

وی گفت: درباره کاهش دامنه نوسان هیچ مصوبه ای صورت نگرفت و هیچ اختیاری در این زمینه به سازمان داده نشده است.

علیزاده با بیان اینکه هیچ سقفی برای افزایش دامنه نوسان تعیین نشده است، بیان کرد: افزایش دامنه نوسان متناسب با متغییرها صورت خواهد گرفت.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تصریح کرد: با توجه به صحبت های صورت گرفته دامنه نوسان تا مدتی با روند فعلی ادامه می یابد و هر زمان که نیاز به افزایش دامنه نوسان بود در سال آینده نسبت به آن اقدام می شود.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237564/تصویب-افزایش-دامنه-نوسان-سازمان-بورس-مسئول-تعیین-سقف-دامنه