به گزار اخباربانک، براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ ( ابتدای دولت تدبیر و امید) ۵۹۰ درصد رشد کرده است.

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79577/رشد-۵۹۰-درصدی-حجم-نقدینگی-۸-سال-گذشته