به گزارش اخباربانک، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: خبری که در رابطه با واریز سود سهام عدالت به حساب ۷.۵ میلیون سهامدار از طریق سجام در برخی خبرگزاری ها  منتشر شده است صحت ندارد.

تاکنون مبلغی تحت عنوان سود سهام عدالت به حساب ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت واریز نشده است.
منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79538/سود-سهام-عدالت-حساب-هیچ-سهامداری-واریز-نشده