به گزارش اخباربانک، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا که از هلدینگ های وابسته به بانک ملی بشمار می رود در نظر دارد بلوک ۲.۲۸ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان را بطور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده ۲۲۶ میلیون و ۴۸۲ هزار سهم در نماد “آریان” روز چهار شنبه ۲۷ اسفند از طریق کارگزاری بانک ملی عرضه شود.

در این واگذاری قیمت پایه هر سهم به قیمت پایانی هر سهم در روز قبل از عرضه یا انتشار اطلاعیه به علاوه ۳۰ درصد به شرط آنکه از ۱۸۹۹۳ ریال کمتر نباشد، قیمت پایه کل به تعداد سهام قابل عرضه ضربدر قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه یا انتشار اطلاعیه بعلاوه ۳۰ درصد به شرط آنکه از قیمت ۸۶۰.۳ میلیارد تومان کمتر نباشد و سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد تعداد سهام قابل عرضه ضربدر قیمت پایانی سهام در روز قبل از عرضه یا انتشار اطلاعیه بعلاوه ۳۰ درصد به شرط آنکه از قیمت ۸۶ میلیارد تومان کمتر نباشد، تعیین شده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79544/زیرمجموعه-بانک-ملی-فروشنده-بلوک-۲-۲۸-درصدی