رئیس مجلس:
مدیران تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد باید در میدان نیز حضور داشته باشند.

برای حل مشکلات اقتصادی مردم نگاه سیاسی نداریم و هر کاری بتوانیم در این مسیر برای دولت صورت می‌دهیم.

تا ۲۷ مهر ماه ۴.۲ میلیارد دلار برای نهاد‌ه‌ها ارز پرداخت شده است، با این پول قیمت مرغ از ۱۱ هزار تومان نباید بیشتر شود.

مشکل ما پول نیست، مشکل ما ناکارآمدیست؛صف خرید مرغ را ببینید، مردم حتی پای مرغ هم نمی‌توانند بخرند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237259/قالیباف-مردم-حتی-پای-مرغ-هم-نمی‌توانند-بخرند