رئیس کل بانک‌مرکزی در واکنش به اظهارات بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بازگشت ایران به توافق هسته‌ای و آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی:

از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد .

بانک مرکزی ، برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237244/دولت-کره-اراده-مستقلی-برای-حل-مشکل-منابع-ارزی-ایران-ندارد