به گزارش خبرنگار اخباربانک، ضمناً مجمع طبق مفاد اساسنامه هیأت مدیره را مکلف نمود تا کلیه راهکارهای موجود به منظور خروج از مشمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت را بررسی و اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع فوق العاده در خصوص کاهش زیان انباشته و افزایش سرمایه را پس از تأیید مراجع ذیصلاح به عمل آورد .

بنابراین گزارش، بانک شهر با سرمایه ۱٫۵ هزار میلیارد تومانی در تابلو نارنجی بازار پایه حضور دارد و در صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۱٫۹ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79499/بانک-شهر-خطر-انحلال-گریخت