خواندن ۲دقیقه

شرکت کیسون+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت کیسون از تغییرات اساسی در قرارداد مهم خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مبلغ قرارداد احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در سال قبل از این الحاقیه ۱۸.۶۷۷.۵۳۰ یورو و ۹۲۴.۲۲۲ میلیون ریال بوده و با اضافه شدن این الحاقیه به مبلغ ۱.۶۵۶.۶۴۳ میلیون ریال به مبلغ ریالی قرارداد، مبلغ نهایی به ۱۸.۶۷۷.۸۳۰ یورو و ۲.۵۸۰.۸۶۵ میلیون ریال رسیده است.

نامه کیسون+بورس نیوز

بیشتر بخوانید:

ورود “کیسون” به نیروگاه اتمی بوشهر

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237078/مبلغ-قرارداد-کیسون-افزایش-یافت