صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی که از صندوق‌های مختلط بازار سرمایه محسوب می‌گردد در پایان هفته قبل به ارزش ۳۸۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریالی رسیده است.

ارقام به میلیون ریال

نگاهی به عملکرد  سپهر آتی+بورس نیوز

در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه شده، بازدهی یک ساله این صندوق همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به ۸۸ درصد رسیده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۶۰.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۲۴.۲ درصد اوراق مشارکت، ۱۵ درصد سپرده بانکی و ۰.۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است.

سرمایه گذاری داراییهای صندوق ها+بورس نیوز

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده، لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ بهمن ماه صندوق ارائه شده و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

سپهر آتی+بورس نیوز

همان گونه که در جدول نیز مشخص است، شرکت تولید و صادرات ریشمک در حدود ۱۵ درصد از دارایی‌های این صندوق مختلط را به خود اختصاص داده است.

در بخش اوراق مشارکت نیز، نرخ سود اوراق تحت سرمایه گذاری این صندوق بین ۱۷ تا ۲۰ درصد بوده است.


بیشتر بخوانید:

خروج ۱.۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های مختلط

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236863/بازدهی-سالانه-۸۸درصدی-صندوق-سپهر-آتی-آمارهای-هفتگی-و-ماهانه-در-مرز‌های-منفی