صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان+بورس نیوز

 

 

 

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری یکم سامان در پایان روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه و با احتساب خروج ۲۰ میلیارد ریال منابع مالی و همچنین کسب بازدهی منفی ۱.۴ درصدی به ارزش ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال رسیده است.

ارقام به میلیون ریال

یکم سامان+بورس نیوز

در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه شده، بازدهی سالیانه این صندوق همان گونه که در جدول نیز مشخص است به رقم ضعیف و بسیار کمتر از حد انتظار ۷۳.۲ درصدی رسیده است که تقریبا ۵۰ واحد درصد کمتر از متوسط بازدهی بازار سرمایه در یک سال گذشته بوده است و از بسیاری از صندوق‌های مختلط نیز بازدهی کمتری توسط این صندوق سهامی محقق شده است.

بازده محقق شده یکم سامان+بورس نیوز

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۸.۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۱.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده، در حدود ۸۰ درصد از سرمایه گذاری‌های صندوق یکم سامان در ۵ صنعت زیر صورت گرفته است و تغییرات قیمتی در نماد‌های گروه بانکی به ویژه نماد بانک سامان که سهم زیادی از دارایی‌های این صندوق را به خود اختصاص داده است، اثرات با اهمیتی در ارزش خالص دارایی‌های این صندوق دارد.

منابع اصلی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان+ب.رس نیوز

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ بهمن ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

سهام اصلی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان+بورس نیوز

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236864/کسب-ضعیف‌ترین-بازدهی-سالیانه-از-صندوق-مشترک-یکم-سامان