فولاد خوزستان+بورس کالا

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت فولاد خوزستان در جریان معاملات هفته قبل معاملات ۴ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریالی را ثبت کرد. این ارزش نسبت به هفته قبل بیش از ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات دو هفته اخیر این شرکت که به طور معمول و با توجه به ماهیت فروش سلف یک ماهه، در آمار فروش فروردین ماه شرکت ثبت می‌گردد به حدود ۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آمار معاملات شرکت فولادخوزستان 

فولاد خوزستان در بورس کالا+بورس نیوز

 

در این هفته شاهد عرضه ۲۰.۰۰۰ تن شمش فولاد شرکت بودیم. این عرضه با تقاضای مشابهی مواجه شد و قیمت میانگین هر تن از آن ۱۰۴ میلیون ریال ثبت گردید. این نرخ در مقایسه با هفته اول اسفند ماه در حدود ۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در هفته قبل شاهد عرضه ۲۲.۰۰۰ تن تختال شرکت بودیم که با تقاضای مشابهی مواجه شد. نرخ متوسط هر تن از این محصول نیز به ۱۳۱ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال رسید.

ارزش معاملات محصول تختال نیز به ۲ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال رسید. نرخ تختال شرکت نسبت به هفته قبل ازآن ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

“فخوز” به خرید سهام خزانه می‌اندیشد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236871/ادامه-روند-افزایشی-نرخ-تختال-فخوز