صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده که از صندوق‌های بزرگ سهامی محسوب می‌گردد، در پایان روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه به ارزش ۱۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال رسید.

در یک هفته قبل شاهد خروج ۱۹۰ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بوده ایم.

ارقام به میلیون ریال

سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده+بورس نیوز

در جدول زیر بازدهی هفتگی، ماه و سال این صندوق ارائه شده است. همان گونه که جدول زیر نیز مشخص است، بازدهی یک ساله این صندوق معادل ۱۴۴.۷ درصد بوده است که این بازدهی بالاتر از بازدهی متوسط بازار سرمایه بر اساس معیار شاخص کل می‌باشد. لازم به ذکر است که بازار سهام در یک سال گذشته وبر اساس رشد شاخص کل، بازدهی ۱۲۴ درصدی داشته است.

ارزش کاوان آینده+بورس نیوز

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۸۸.۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۱۰.۳ درصد سپرده بانکی و ۱.۳ درصد نیز سایر دارایی‌ها بوده است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. بیش از ۶۰ درصد از سرمایه گذاری‌های این صندوق در ۵ صنعت زیر صورت گرفته است.

دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده+بورس نیوز

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده، لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۲۵ بهمن ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

کل دارایی های صندوق+بورس نیوز

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236865/بازدهی-سالیانه-۱۴۵درصدی-صندوق-ارزش-کاوان-آینده