به گزارش بورس نیوز، به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، اجازه داده می‌شود تا یک درصد (۱%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد آن‌ها در آن استقرار دارند سرمایه گذاری و هزینه نمایند. 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236850/مجوز-مجلس-به-بانک‌ها-برای-مشارکت-در-اجرای-پروژه‌های-بزرگ-زیربناییالزام-بانک‌ها-برای-واگذاری-طرح‌های-صنعتی-و-تولیدی-حداکثر-ظرف-۵-سال-پس-از-بهره-برداری