شفاف‌سازی کارگزاری آگاه درباره فرآیند تسویه اعتبار تا پایان سال

به گزارش بورس نیوز، کارگزاری آگاه اعلام کرد: این کارگزاری  محدودیت زمانی برای فرآیند تسویه اعتبار تا پایان سال ندارد و این موضوع از اساس نادرست است.

خرید و تخصیص اعتبار در کارگزاری آگاه، پس از عقد قرارداد اعتباری و از طریق سامانه باشگاه مشتریان انجام می‌شود لذا امکان خرید بسته‌های اعتباری متنوع در بازه‌های زمانی متفاوت وجود دارد و زمان مشخصی برای تسویه اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود، همچنین بازه زمانی تسویه اعتبار توسط شخص مشتری انتخاب خواهد شد و این موضوع ارتباطی با پایان سال ندارد.

به عنوان مثال اگر مشتری بسته اعتباری را در اسفندماه خریداری نماید، بر اساس بازه زمانی انتخابی، تسویه اعتبار بین ۱ تا ۱۲ ماه بعد از آن خواهد بود. همچنین در زمان سررسید بسته اعتباری، اختیار تمدید یا تسویه به طور کامل با مشتری است.

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که کارگزاری آگاه خارج از ضوابط مشخص‌شده، محدودیت زمانی برای تسویه بسته‌های اعتباری تا پایان سال به مشتریان اعمال نکرده است و مطالب منتشر شده در این زمینه صحت ندارد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236821/شفاف‌سازی-کارگزاری-آگاه-درباره-فرآیند-تسویه-اعتبار-تا-پایان-سال