پبورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، چند هفته پیش بود که از دغدغه هایمان بابت فشار کارگزاری ها به تسویه اعتبارات گفتیم. اهالی ملاصدرا هم دلداری مان دارند که مذاکره کرده ایم و حله! حالا مشتریان بی نوایی که اعتباری خرید کرده اند، در صف فروش قفل شده اند و امکان تسویه ندارند و برخی کارگزاری ها هم فشار آورده اند که بدهید؛ وگرنه تخلف محسوب می شود! کندن مو از کف دست هم که…

 

نگران نباشید، حله

بورس هر روز خراب تر از دیروز است؛ بی آنکه حال بدش علتی واضح داشته باشد. البته بعضی پیشکسوتان بازار هم معتقدند هنوز اوراق فروشی پاستور تمام نشده و بعضی حقوقی ها عمدا بازار را در صف فروش قفل کرده اند که پاستور بتواند اوراق بفروشد. فروش اوراق هم انگار تا ۲۰ اسفند ادامه دارد و باید دید بعد از آن مجال نفس کشیدن به سهامدار می دهند یا نه.

 

پایانی بر فروش بلیط های بخت آزمایی 

از جاده مخصوص هم خبر رسیده که از سال آینده با آزادسازی قیمتی کم تیراژه، مکانیزم فروش به قید قرعه حذف خواهد شد! این دوستان یا واقعا پرت هستند یا خودشان را به کوچه علی چپ زده اند. مگر بعد از آزادسازی قیمتی و برچیده شدن بساط رانت، کسی صف‌ می کشد که نیاز به قرعه باشد؟ دعا کنند همان ها که با طمع کسب سود خریده اند، منصرف نشوند کافی است.

 

حذف دلار ۳۰ هزار تومانی 

 

یکی از مدیران میرداماد از دلار ۳۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ صحبت کرده بود، ولی یکساعت بعد از انتشار مصاحبه ایشان با رسانه ها، خبر کلا حذف شد! شانس آوردیم اسکرین شات داشتیم…

 

چرخ لنگان اقتصاد و پوزخند فعالان

 

رئیس پاستور هم امروز با افتخار خبر داده اند چرخ اقتصاد می چرخد! فعالان اقتصادی هم با دهان باز هاج و واج مانده اند که این بنده خدا توهم زده یا منظورش اقتصاد جای دیگری غیر از ایران خودمان است؟ مگر چرخی مانده که بچرخد؟ حالا از کجا آمار می گیرند و اظهار فضل می کنند، بماند… شما اگر چرخ سالم دیدید سلام ما را هم از صف مرغ یخی و روغن نباتی برسانید…

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236822/چرخی-که-موجب-خنده-شد