به گزارش اخباربانک، رضا زارعی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه کند.

روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79418/انتصاب-سرپرست-مدیریت-امور-مالی-بیمه-آرمان