با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

وااااااااااااااای فک کن
زوری زوری کاری رو مجبورت کنن انجام بدی!
بعدش با افتخار بیای بگی من کردم !!!!!!
آره داداش ما هم میگیم که شما زدی و فلانی مُشت رو خورده

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

همه برنامه‌ریزی‌ها برای خلع ید هست
کارگران بعد از خلع ید چکار کنند؟
کارگران طلب‌کار هستند، از کجا مطالبات پداخت می‌شود؟

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

شده پشت‌بوم
هر سمتی بری، افتــــــــــــــــــــادی !

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

صدای ما را هم‌اکنون از مجلس سوئیس می‌شنوید

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

دست به گیرنده‌ها نزنید
برگشتیم ایران …

زمان عیدی و پاداش آخر سال رسید
همه زدن تو کار پوپولیسم و …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

 طرفداری از پسرخاله‌ها و بازارگردان‌هایشان
همین منطق می‌خوان هر جوری شده تیم ۴ پایتخت رو صدر نگه‌دارن

زمان خالی کردن اونجا هم رسیده انگار
سیگنال خروج دادن باز ….

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

اینجاست که دست‌کاری به … می‌رسد
گندش کی در بیاد!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

داره هم می‌خوره …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۱۲/۱۲

باور کنیم!!!
معتقدیم به شدت …

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236751/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۱۲۱۲