به گزارش خبرنگار اخباربانک، سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد ۸ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۱ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه بانک تجارت در این ماه حدود ۵۵۴ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به ماه گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

تراز بانک تجارت تا پایان بهمن ماه مجموعا ۵ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان مثبت بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱۸۱ میلیارد تومان بوده است.

قیمت سهم ۲۷۰ تومان است که در یک ماه گذشته تغییری نداشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79335/رشد-درآمد-تسهیلات-مثبت-ماندن-تراز-بانک-تجارت