به گزارش اخباربانک، براساس گزارش کدال بهمن ماه این بانک، درآمد تسهیلات بانک در بهمن ماه با ۳۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به حدود ۲ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان رسیده است.

سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد ۱ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۲ هزار  و ۳۶ میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه تراز بانک صادرات که در دی ماه منفی ۳۳۲ میلیارد تومان بوده است در این ماه به مثبت ۲۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

تراز بانک تا پایان بهمن ماه مجموعا ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان مثبت بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۶۷ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود.

قیمت سهم ۲۵۰ تومان است و در یک ماه گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79336/تراز-بانک-صادرات-منفی-مثبت-تغییر