بازدهی ۳۴.۳ درصدی این صندوق در سال گذشته

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین در پایان روز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری به ارزش ۲۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریال رسیده است. این صندوق در هفته گذشته با خروج سنگین سرمایه مواجه بوده است و با خروج بیش از ۱ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق، ارزش آن به ۲۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریال کاهش یافته است. بیش از ۶ درصد خروج سرمایه از صندوق در هفته گذشته روی داده است.

در جدول زیر بازدهی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله این صندوق ارائه شده است. بازدهی یک ساله صندوق همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به ۳۴.۳ درصد رسیده است. این بازدهی نسبت به بازدهی متوسط سایر صندوق‌های مشابه که ۲۹.۴ درصد است، بازدهی بالایی محسوب می‌گردد.

بازدهی ۳۴.۳ درصدی این صندوق در سال گذشته

بازدهی ۳۴.۳ درصدی این صندوق در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۵۲.۶ درصد اوراق مشارکت، ۳۶ درصد سپرده‌های بانکی، ۱۱.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۰.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در بخش سهام و حق تقدم شرکت ها، سهام شرکت‌های افق کوروش با ۲.۲ درصد از کل دارایی‌های صندوق، پتروشیمی پارس با ۱.۸۵ درصد و پاکشو با ۱ درصد، بیشترین مبلغ سرمایه گذاری را در بخش سهام و حق تقدم این صندوق به خود اختصاص داده اند.

در بخش اوراق مشارکت نیز ۲۵ درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مرابحه دولت ۱۶ درصد سرمایه گذاری شده است. اسناد خزانه اسلامی و اوراق منفعت دولت (با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد)، دیگر دارایی‌های اصلی این صندوق در این بخش محسوب می‌گردند.

سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های دی، سپه، گردشگری، کارآفرین و ملی و با نرخ‌های ۱۸ تا ۲۲ درصد سپرده گذاری شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236464/بازدهی-۳۴۳-درصدی-صندوق-آرمان-کارآفرین