بازدهی ۱۸۷ درصدی در سال گذشته

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام در روز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری به ارزش ۱ هزار و ۳۶۱ میلیارد ریال رسیده است. در هفته گذشته شاهد خروج ۱۵ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق بوده ایم.

در جدول زیر بازدهی هفتگی، ماه و سال این صندوق ارائه شده است. همان گونه که جدول زیر نیز مشخص است، بازدهی یک ساله این صندوق معادل ۱۸۷ درصد بوده است که از متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی که ۱۴۰ درصد بوده است، بازدهی بالاتری محسوب می‌گردد و عملکرد این صندوق جزو بازدهی‌های بالا محسوب می‌گردد.

بازدهی ۱۸۷ درصدی در سال گذشته

بازدهی ۱۸۷ درصدی در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۳.۶ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۳.۸ درصد سپرده‌های بانکی و ۲.۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. بیش از ۷۰ درصد از منابع مالی صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

بازدهی ۱۸۷ درصدی در سال گذشته

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ بهمن ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در سه هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

بازدهی ۱۸۷ درصدی در سال گذشته

بازدهی ۱۸۷ درصدی در سال گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236467/بازدهی-۱۸۷-درصدی-سالانه-صندوق-اندیشه-خبرگان-سهام