خروج نزدیک به ۲ درصد از منابع مالی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۳۱۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال رسید. همچنین در هفته گذشته شاهد خروج منابع مالی به ارزش بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی صندوق‌ها توسط سرمایه گذاران بودیم که در حدود ۲ درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردد. دلیل شدت گرفتن روند ابطال واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های سهامی را می‌توان روند نزولی بازار سرمایه در روز‌های اخیر برشمرد. از سوی دیگر در صندوق‌های بادرآمد ثابت شاهد افزایش حضور سرمایه گذاران هستیم و این بدین معنی است که بخشی از سرمایه‌هایی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در بازار سهام سرمایه گذاری شده بود در حال انتقال به بخش اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های کم ریسک و کم بازدهی این حوزه است.
پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

خروج نزدیک به ۲ درصد از منابع مالی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

خروج نزدیک به ۲ درصد از منابع مالی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته
خروج نزدیک به ۲ درصد از منابع مالی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

خروج نزدیک به ۲ درصد از منابع مالی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام در روز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری به ۳۱۱ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال رسیده است. در ۶۸ صندوق مورد بررسی متوسط ارزش هر صندوق سهامی معادل ۴ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال بوده است.

 

 ۳ صندوق با بالاترین ارزش در حال حاضر شامل صندوق‌های پیشرو، پیشتاز و امیدتوسعه به ترتیب با ۲۵.۱۲۶، ۱۸.۸۵۶ و ۱۸.۲۵۶ میلیارد ریال است. این ۳ صندوق در حدود ۲۰ درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی را به خود اختصاص داده اند. در سمت دیگر ۳ صندوق گنجینه ارمغان الماس، سینا و مشترک بانک اقتصاد نوین به ترتیب با ۱۸۵، ۲۶۲ و ۶۳۸ میلیارد ریال کم ارزش‌ترین صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردند. ۸ صندوق از ۶۸ صندوق مورد بررسی ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارند و از سوی دیگر ۱۲ صندوق نیز ارزشی کمتر از ۱.۰۰۰ میلیارد ریال دارند.

 

 متوسط بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی در هفته منتهی به ۵ اسفند ماه معادل ۳ درصد بازدهی منفی است. در هفته‌ای که تمام صندوق‌های سهامی بازدهی منفی داشتند، صندوق‌های گنجینه ارمغان الماس، پاداش سرمایه پارس و یکم آبان به ترتیب با ۵، ۴.۷ و ۴.۶ درصد بازدهی منفی ضعیف‌ترین و بدترین عملکرد هفتگی را داشتند و کم‌ترین افت بازدهی نیز در این هفته مربوط به ۳ صندوق توسعه اندوخته آینده، مدیر ثروت صندوق بازنشستگی و قابل معامله هستی بخش آگاه با ۱.۲ تا ۱.۵ درصد بازدهی منفی بوده است.

 

 در ارزیابی این صندوق‌ها در عملکرد ماهیانه آن ها، مشخص گردید که متوسط بازدهی ماهیانه صندوق‌های سهامی معادل ۲.۸ درصد بازدهی منفی بوده است. بهترین عملکرد ماهیانه را صندوق قابل معامله ارزش آفرین بیدار با ۳.۴ درصد بازدهی مثبت داشته است و ضعیف‌ترین عملکرد ماهیانه نیز مربوط به صندوق کارگزاری پارسیان با ۱۰ درصد بازدهی منفی بوده است.

 

 متوسط بازدهی سه ماه گذشته صندوق‌های سهامی به ۹ درصد منفی رسیده است. بهترین عملکرد ماهیانه مربوط به صندوق فیروزه موفقیت با ۸.۲ درصد بازدهی مثبت بوده است و ضعیف‌ترین عملکرد فصلی نیز مربوط به صندوق گنجینه ارمغان الماس با ۲۷ درصد بازدهی منفی بوده است. مشاهده می‌شود که تفاوت بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد در فصل گذشته معادل ۳۵.۲ واحد درصد بوده است که نشان از پراکندگی بالای کسب بازدهی توسط صندوق‌های سهامی در فصل گذشته دارد. بر این اساس، ارزیابی عملکرد گذشته و میزان ریسک و بازدهی قابل تحقق و انتظاری صندوق‌ها با توجه به عملکرد گذشته آن‌ها و ترکیب دارایی‌های آن‌ها می‌بایست بیش از پیش مورد بررسی سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه از طریق صندوق‌ها را دارند، قرار بگیرد.

 

 در یک سال منتهی به ۵ اسفند ماه سال جاری متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی به ۱۴۰ درصد رسیده است. بهترین عملکرد سالیانه مربوط به صندوق‌های قابل معامله سرو سودمند مدبران، آسمان آرمانی سهام و سهام بزرگ کاردان به ترتیب با ۲۲۳.۵، ۲۲۳ و ۲۰۷ درصد بازدهی بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد نیز مربوط به ۳ صندوق مشترک یکم سامان، ایساتیس پویای یزد و دماسنج به ترتیب با ۸۵، ۸۸ و ۹۲ درصد بازدهی بوده است. تفاوت بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه در صندوق‌های سهامی نیز به حدود ۱۴۰ واحد درصد رسیده است. لازم به ذکر است که ۵ صندوق از ۶۸ صندوق مورد بررسی در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بازدهی را محقق نموده اند. همچنین متوسط بازدهی سالیانه بازار سرمایه بر اساس دو معیار شاخص کل و شاخص کل هم وزن معادل ۱۴۳ و ۱۶۶ درصد بوده است و مشخص می‌گردد که عملکرد صندوق‌ها نسبت به بازدهی بازار ضعیف‌تر بوده است.

 

در هفته گذشته شاهد خروج ۵.۶۰۰ میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های سهامی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بوده ایم. این مبلغ که در حدود ۲ درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردد، نسبت به هفته‌های قبل شدت بیشتری به خود گرفته است و دلیل آن نیز روند نزولی بازدهی در بازار سرمایه است. بیشترین خروج منابع مالی در هفته گذشته از صندوق‌های همیان سپهر، ثروت آفرین تمدن و پیشرو به ترتیب با ۵۷۲، ۴۰۸ و ۳۷۲ میلیارد ریال صورت گرفته است. صندوق‌های بذرامید آفرین، پاداش سرمایه پارس و قابل معامله ارزش آفرین بیدار نیز به ترتیب با ۵۰، ۳۵ و ۲۷ میلیارد ریال جذب منابع مالی بهترین عملکرد از این حیث را داشته اند. لازم به ذکر است که در هفته گذشته و در ۶۸ صندوق مورد بررسی، ۵۶ صندوق با خروج منابع مالی و ۱۲ صندوق نیز با جذب منابع مالی مواجه بوده اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236474/خروج-نزدیک-به-۲-درصد-از-منابع-مالی-صندوق‌های-سهامی-در-هفته-گذشته