ارزش صندوق به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید

صندوق سرمایه گذاری مبین سرمایه در روز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری به ارزش ۸۵۹ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال رسیده است. در هفته گذشته شاهد جذب ۶ میلیارد ریال منابع مالی در این صندوق بوده ایم.

در جدول زیر بازدهی هفتگی، ماه و سال این صندوق ارائه شده است. همان گونه که جدول زیر نیز مشخص است، بازدهی یک ساله این صندوق معادل ۱۱۹ درصد بوده است که نسبت به متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی که ۱۴۰ درصد بوده است، عملکرد ضعیفی محسوب می‌گردد.

ارزش صندوق به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید

ارزش صندوق به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۷۶.۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۲۱.۴ درصد نقد و بانک و ۱.۴ درصد سایر دارایی‌ها بوده است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. در حدود دو سوم از کل دارایی‌های مالی این صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

ارزش صندوق به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ دی ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در سه هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

ارزش صندوق به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید

ارزش صندوق به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236466/ارزش-صندوق-مبین-سرمایه-به-۸۶۰-میلیارد-ریال-رسید