جذب ۶.۶۴۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید در صندوق‌های درآمد ثابت
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره کرد.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری به بیش از ۳۰۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه شده، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:
جذب ۶.۶۴۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید در صندوق‌های درآمد ثابت

جذب ۶.۶۴۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید در صندوق‌های درآمد ثابت

جذب ۶.۶۴۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید در صندوق‌های درآمد ثابت

 ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته منتهی به ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ارزش ۳۰۳ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب و در ۷۵ صندوق مورد بررسی متوسط ارزش هر صندوق به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

پر ارزش‌ترین صندوق‌های بادرآمد ثابت در حال حاضر مربوط به ۳ صندوق گنجینه زرین شهر، لوتوس پارسیان و درآمد ثابت کاردان به ترتیب با ۳۴.۳۰۰، ۲۶.۶۰۰ و ۱۹.۹۰۰ میلیارد تومان است. این ۳ صندوق به تنهایی ۲۷ درصد از کل ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت را به خود اختصاص داده اند. در سوی دیگر صندوق‌های توسعه سرمایه نیکی، نوین نگر آسیا و پیشگام سرمایه نوآفرین به ترتیب با ۲۷، ۴۰ و ۶۶ میلیارد تومان، کم ارزش‌ترین صندوق‌های بادرآمد ثابت محسوب می‌گردند.

 

متوسط بازدهی ماهیانه صندوق‌های بادرآمد ثابت در حال حاضر ۱.۳۴ درصد بوده است. دو صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم و زمرد نوویرای ذوب آهن به ترتیب با ۲.۶۴ و ۲.۱ درصد بهترین عملکرد را داشته است. ضعیف‌ترین عملکرد نیز مربوط به دو صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین و مشترک صنعت و معدن با ۲.۴ و ۲.۱ درصد بازدهی منفی بوده است.

 متوسط بازدهی سه ماهه صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز به ۴.۴ درصد رسیده است. دو صندوق صبای هدف و حکمت آشنا ایرانیان به ترتیب با ۷.۳ و ۶.۱ درصد بازدهی مثبت بهترین عمکلرد را داشته اند. همچنین دو صندوق توسعه سرمایه نیکی و گنجینه الماس پایدار به ترتیب با ۱ و ۰.۰۴ درصد بازدهی منفی نیز ضعیف‌ترین عملکرد فصلی را داشته اند.

 متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های بادرآمد ثابت در یک سال منتهی به ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۹.۲ درصد رسیده است. بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق گنجینه الماس بیمه دی و پاداش سرمایه بهگزین به ترتیب با ۶۰.۲ و ۵۲ درصد داشته اند. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه را نیز دو صندوق درآمد ثابت کمند و امین ملت به ترتیب با ۱۸.۱۵ و ۱۸.۴ درصد بازدهی داشته اند.

در هفته قبل شاهد جذب منابع مالی به ارزش ۶.۶۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید در صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده ایم. این مبلغ که معادل بیش از ۲ درصد از کل ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت محسوب می‌گردد، نشان از تمایل سرمایه گذاران در خصوص حضور در این حوزه از بازار‌های مالی است. افت بازدهی بازار سرمایه در کنار کاهش انتظارات تورمی منجر به رشد تمایل سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری در بخش کم ریسک و کم بازدهی صندوق‌های بادرآمد ثابت شده است. بیشترین جذب منابع مالی جدید در صندوق‌های بادرآمد ثابت مربوط به دو صندوق امین یکم و لوتوس پارسیان به ترتیب با ۱.۹۶۰ و ۱.۵۰۲ میلیارد تومان بوده است. بیشترین خروج منابع مالی نیز مربوط به صندوق‌های گنجینه امید ایرانیان و اوج ملت به ترتیب با ۳۸۴ و ۳۱۳ میلیارد تومان بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236475/جذب-۶۶۴۰-میلیارد-تومان-منابع-مالی-جدید-در-صندوق‌های-درآمد-ثابت