به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری نواندیشان که از صندوق‌های مختلط بازار سرمایه محسوب می‌گردد، در روز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری به ارزش ۱۷۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریالی رسیده است.

در جدول زیر بازدهی این صندوق مختلط در مقاطع زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.

کسب بازدهی ۹۷ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

کسب بازدهی ۹۷ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۵۲.۵ درصد اوراق مشارکت، ۴۵ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۲.۵ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

کسب بازدهی ۹۷ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ دی ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در هفته‌های اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

کسب بازدهی ۹۷ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

کسب بازدهی ۹۷ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236465/کسب-بازدهیسالانه-۹۷درصدی-صندوق-نواندیشان