خواندن ۴ دقیقه

آسان پرداخت پرشین + بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، آسان پرداخت پرشین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری، مجموع درآمد‌های شناسایی شده طی دوره یک‌ماهه خود را مبلغی بالغ‌بر ۴.۹۸۶ میلیارد ریال به ثبت رسانده، “آپ” از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه نیز درآمد‌های حاصل شده ۵۶.۷۵۸ میلیارد ریال گزارش کرده است.

عملکرد ماهانه

درآمد‌های حاصل شده آسان پرداخت پرشین

درآمد حاصل شده

بر اساس این گزارش، مجموع درآمد‌هایی که “آپ” طی بهمن‌ماه کسب کرده، نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک درصد افزایش را تجربه کرده، همچنین درآمدی که از ابتدای سال مالی بدست آمده در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد رشد را اعلام کرده است.

همان‌طور که در نمودار فوق ملاحظه می‌کنید “آپ” در سال مالی ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته در تمامی ادوار با افزایش درآمد مواجه بوده است.

بیشترین درآمد ثبت شده “آپ”

فروش پین و اعتبار

بر پایه این گزارش، آسان پرداخت پرشین طی دوره بهمن‌ماه بیشترین درآمد کسب شده را از بخش «فروش پین و اعتبار» با ۴.۵۱۶ میلیارد ریال در اختیار داشته، از ابتدای سال مالی نیز این بخش ۵۲.۳۲۸ میلیارد ریال درآمد را از خود بر جای گذاشته است.

بیشتر بخوانید:

«پین و اعتبار» بیشترین فروش دی‌ماه “آپ”

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236369/کسب-درآمد-آپ-بر-مدار-فروش-پین-و-اعتبار