سال ۱۳۹۴ | ما اگر گفتیم که از سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کنیم، به‌خاطر همین پایبندی به تعبّد، مقرّرات و قوانین اسلامی است.

بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهورى اسلامى ایران

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236338/نظر-رهبرانقلاب-درباره-حرمت-سلاح-هسته‌ای-در-سال‌های-گذشته