در جلسه مزایده، یونس مظلومی، مدیرعامل، جواد سهامیان مقدم رییس هیات مدیره، مسلم اسدی، مدیر مالی و مهدی خدابنده مطلع و کارشناس ملک حضور داشته اند و  یک برگ چک به ارزش ۱۷.۵ میلیارد تومان در وجه بانک ملی ایران شعبه کاخ دادگستری جهت واریز به حساب هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان به تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه امسال جهت شرکت در این مزایده صادر شده است.

ساختمان خریداری شده توسط بیمه تعاون در ۱۸ طبقه به صورت نیمه کاره است که شامل ۶۴ واحد انباری، ۹۲ واحد پارکینگ اداری، ۲۹ واحد پارکینگ تجاری، ۵ واحد تجاری و ۱۶ واحد اداری می‌شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79221/ساختمان-تعاونی-منحله-فرشتگان-فروخته