وزارت خارجه آلمان:
امروز در یک نشست سرشار از اعتماد، هایکو ماس، ژان ایو لودریان و دومینیک راب از آمادگی دولت جدید آمریکا برای رایزنی در خصوص ایران استقبال می‌کنند.
سه کشور اروپایی حفظ برجام و بررسی همه گزینه‌ها در این خصوص را ادامه خواهند داد.
سه کشور اروپایی از ایران می‌خواهند توافق را بیش از این تضعیف نکند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236089/اروپا-از-بازگشت-آمریکا-به-برجام-استقبال-می‌کنیم