شرکت واگذار شده: شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

درصد واگذار شده: ۵.۷ درصد

قیمت واگذاری هر سهم: ۶۳,۰۲۱ ریال

سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال: ۶,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

عطف به اطلاعیه عرضه عمده سهام غیر مدیریتی شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) به شماره ۲۵۰۰/الف/۹۹، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تعداد ۱۲۶۹۴۲۰۰۰ سهم معادل ۴.۶ درصد از سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند به صورت عمده در بازار فرابورس ایران به فروش رسید.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236092/بانک-دی-اثر-فروش-بلوک-دماوند-را-شفاف-سازی-کرد