به گزارش بورس نیوز، ارزش واقعی سهام عدالت در هفته جاری روندی کاهشی داشت و در حالی که ارزش سهام عدالت به ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی در روز شنبه ۱۰ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود، در روز چهارشنبه تا ۱۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/236073/سهام-عدالت-طی-یک-هفته-چقدر-اُفت-کرد