به گزارش اخباربانک، بهای تمام شده این چهار ملک بیش از ۵۴ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال بود که سود حاصل از فروش آنها ۹۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال شد.

در صورت فروش سایر اموال و تجدید ارزیابی اموال دفتری باید بانک ایران زمین را به کاهش زیان انباشته نزدیکتر دید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79174/بانک-ایران-زمین-فروش-اموال-مازاد-۹۲-میلیارد-ریال-سود-محقق