به گزارش اخباربانک، شرکت بهداشتی ساینا با اتمام سال مالی منتهی به آذر، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.

همچنین فنر سازی خاور برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ۱۴۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به مجمع فوق العاده و فارسیت دورود برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.

فنر سازی خاور(مجمع فوق العاده): ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۱۰ اسفند در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، شرکت محورسازان ایران خودرو

فارسیت دورود(مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم): ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۶ اسفند در دفتر مرکزی واقع در خ بهشتی، خ صابونچی، پلاک ۲۴

ساینا: ساعت ۱۰ روز شنبه ۹ اسفند در هتل المپیک

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79169/زمان-افزایش-سرمایه-۱۴۸-درصدی-تجدید-ارزیابی-مجمع-دو-شرکت-دیگر