به گزارش اخباربانک، موسسه ملل در اطلاعیه ای نسبت به شفاف سازی درباره واگذاری و فروش یک پروژه ساختمانی خود اقدام کرد.

این موسسه از پروژه مروارید واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان مهنا را واگذار می کند.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، به منظور افزایش در میزان تسهیلات دهی و متعاقب آن کسب درآمد واسطه گری مالی، این موسسه اقدام به واگذاری و فروش پروژه مروارید واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان مهنا کرده است.

گفتنی است، از مجموع ۶۸ واحد این پروژه تعداد ۱۹ واحد آن به بهای تمام شده ۱.۰۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۴۷۹ میلیارد ریال به فروش رسانده است و مبلغ ۴۴۹ میلیارد ریال سود در دفاتر این موسسه شناسایی شده است.

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79153/وملل-اندیشه-فروش-پروژه-مروارید-شناسایی-سود-449-میلیارد-ریالی