به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، به همین مناسبت مراسمی به صورت همزمان در ساختمان مرکزی بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل، ریاست هیات مدیره، مدیر امور شعب استان ها، مدیر امور شعب استان تهران، ریاست حوزه مدیرعامل، ریاست اداره روابط عمومی، مدیر منطقه یک استان تهران و مدیر منطقه دو استان تهران برگزار شد.

در این مراسم دو تن از روسای شعب به صورت نمادین و به نمایندگی از سایرین حضور و لوح تقدیر و هدایای خود را از مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره دریافت کردند.

اسامی روسای برتر شعب سال ۱۳۹۹:
معصومه شفیعی جوکار از استان تهرانمحمد جواد پور رضایی از استان یزدسمانه مهدوی از استان مازندرانرضا زارع دیسفانی از استان تهراناصغر اکبری ده چشمه از استان البرز

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79154/اعلام-شعب-برتر-بانک-ایران-زمین