با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

فعلا که سکوت کردن، تا ببینیم برای گفت‌وگوی ویژه خبری
کی میاد وسط میدون
شایدم دستی همه رو کشیدن

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

مگه میشه کاری به این بازار سبز نداشت
آدم تو این روزآآآآآآ یاد سیزده بدر میندازه که باید
سبزه‌هاش رو گره زد

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

حق بازارسرمایه ؟
کت‌وشلوار مسئولین از پوست خاله‌خرسه است

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

به به، آقا مولوی گویا امروز همش مثبت ۶ رو زده‌آآآآآآآآآآآآآ
حاجی اسپند هم بیار | اوه‌اوه تخم‌مرغ بیار بکوب زمین

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

دم شما گرم که با سایه “shadow” برای سهامدار کشیدی
این فلش شما، آدم رو یاد دوربرگردون‌های احمدی‌نژاد وسط اتوبان‌ها می‌ندازه

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

نه، خوب بهش نگفتن …
امان از کدهای که ناقص گفته می‌شه !
آدرس صحیح بدید، کاندیدای ریاست‌جمهوری شاید بشن

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

بــــــــــــــــــــــــــــــورس نیوز !

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

سلام رسوندنُ گفتن، صفُ دیدید
می‌خواستین سهامداری کنید …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

بورس از پدیکور و مانیکور، مرحله اپیلاسیون رو رد کرد
حالا هم تافت و سشوار
ایشالا برای آخر سال، آتلیه خوبی هم بره قشنگ یادُگـــــــــــــــــــــاری خوبی داشته باشه از “بورس آخر قرن”

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

FATF و بانـــــــــــــــــــــــــک‌ها
همه رو بازی دادن قشنگ!!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

بازار سبز هم میشه، شما دست از سر ناظر برندار، باشه؟!؟!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۱۱/۲۵

ماشین “پارک شده” فعلا کمی نقدینگی از کف دستش چکید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235800/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۱۱۲۵