به گزارش اخباربانک، طبق آخرین صورت مالی این بانک که در حد چندین صفحه منتشر شده و مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ است، حجم زیان انباشته این بانک در پایان سال ۹۸ به بیش از ۵/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.


منبع:نود اقتصادی

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79111/زیان-انباشته-بانک-مسکن-۵-۱-هزار-میلیارد-تومان-رسید