سمیه محمدی درباره آخرین وضعیت کارت‌های اعتباری سهامداران عدالت و نحوه دریافت، گفت:بعد از آزادسازی سهام عدالت در خرداد و مجاز بودن انتخاب مدیریت به دو روش مستقیم و غیر مستقیم ، ۶۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله شد و ۴۸ میلیون نفر می‌توانند با توثیق سهام در بانک ها ، کارت اعتباری دریافت کنند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰ بانک آماده هستند تا بعد از احراز هویت حضوری و غیرحضوری متقاضیان در سجام و توثیق سهام و رعایت شرایط عمومی و اختصاصی دریافت تسهیلات ، کارت اعتباری صادر و در فروشگاه های مشخص ، استفاده شود .

محمدی افزود: در صورت عدم ایفای تعهدات، سهام عدالت دارندگان کارت اعتباری توسط بانک به فروش می رسد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79093/امکان-دریافت-کارت-اعتباری-۴۸-میلیون-دارنده-سهام-عدالت-۱۰-بانک