آلومینیوم ایران + بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، آلومینیوم ایران در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۹، مجموع درآمد‌های عملیاتی شناسایی شده خود را طی این دوره ۹ ماهه برابر با ۴۶.۶۴۰ میلیارد ریال گزارش کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

صورت سود و زیان “فایرا” منتهی به آذرماه سال جاری

صورت سود و زیان

سود خالص محقق شده «آلومینیوم ایران» در پایان اذرماه سال ۹۹، مبلغی بالغ بر ۱۲.۸۶۶ میلیارد ریال را برای سهامداران خود به ارمغان آورده که افزایش ۲۱۱ درصدی را در مقایسه با دوره مشابه سال تجربه کرده، همچنین میزان سود پایه در ازای هر سهم نیز ۲.۴۷۵ ریال گزارش شده است.

صورت وضعیت مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۹۹

بر پایه این گزارش صورت گرفته، آلومینیوم ایران در صورت وضعیت مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری، مجموع دارایی‌های خود را طی این دوره برابر با ۴۴.۶۱۲ میلیارد ریال معرفی کرده که این میزان دارایی نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته رشد ۴۰درصدی را تجربه کرده، همچنین موجودی‌های نقد “فایرا” در آذرماه مبلغی بالغ بر ۱.۸۵۱ میلیارد ریال به ثبت رسیده که افزایش ۳۴ درصدی را طی این دوره شاهد بوده است.

صورت وضعیت مالی

میزان سود انباشته شرکت آلومینیوم ایران با افزایش سود ۱۴۵ درصدی نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته به مبلغ ۱۹.۳۵۴ میلیارد ریال دست یافته، همچنین اندوخته‌های قانونی “فایرا” بالغ بر ۱.۱۴۶ میلیارد ریال گزار شده است.

درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده

مبلغ فروش محصولات

بر اساس گزارش فوق، میزان سود ناخالص “فایرا” طی دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری، بالغ بر ۱۶.۰۲۹ میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به پایان سال گذشته ۸۸ درصد افزایش سود ناخالص را شاهد هستیم، همچنین آلومینیوم ایران در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به اسفندماه سال جاری میزان فروش خود را طی این دوره تا پایان سال برابر با ۴۴.۶۱۴ تن اعلام کرده است.

اهداف و راهبرد‌های آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.

بیشتر بخوانید:

کسب سود ۱.۱۰۰ ریالی به ازای هر سهم فایرا

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235470/افزایش-۲۱۱-درصدی-سودخالص-رشد-فایرا