از شنبه ۲۵ بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد/ ۳ تصمیم کلیدی شورای عالی بورس

به گزارش بورس نیوز، ۳ تصمیم کلیدی دیگر شورای عالی بورسبه شرح زیر است.

۱. تغییرات حجم مبنا در اختیار سازمان بورس قرار گرفت
۲. الزام انتشار اوراق تبعی برای همه ناشران
۳. افزایش ضریب اعتبارات به ۶۰ درصد

طبق اخبار شنیده از شنبه ۲۵بهمن‌ماه این تصمیم اجرایی خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235481/از-شنبه-۲۵-بهمن‌ماه-اجرایی-خواهد-شد-۳-تصمیم-کلیدی-شورای-عالی-بورس