به گزارش اخباربانک، براساس اطلاعات صورت مالی منتهی به شهریور امسال، هزینه‌های اداری- عمومی بانک رفاه در ۶ماهه اول امسال به ۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی ۶ماهه ۹۸، رشد ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است در نیمه اول امسال  از کل ۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومانی هزینه اداری-عمومی  این بانک، حدود ۲ هزار و ۴۴ میلیارد تومان یا معادل ۸۲ درصد آن مربوط به هزینه‌های کارکنان (شامل حقوق و دستمزد و مزایا، بیمه بازنشستگی، سفر و … کارکنان) بوده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79028/رشد-۹۳-درصدی-هزینه-های-اداری-کارکنان-بانک-رفاه-طی-یکسال